Občianske združenie Young talents

Občianske združenie Young talents vzniklo v roku 2011 a je pokračovateľom realizácie projektu "Young Talents Football Tournaments Tour". Myšlienka mládežníckych futbalových turnajov vznikla v roku 2009, kedy sa uskutočnilo prvé podujatie tohto charakteru v meste Prievidza s názvom "Pohár Hornej Nitry". Od tohto obdobia sme v horizonte rokov 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 (do 18.2.2016) úspešne zrealizovali 58 turnajov, ktoré sú už v súčasnosti pripravované na každý kalendárny mesiac s výnimkou mesiaca júl. Celková účasť detí na tomto projekte je približne na úrovni 5800 až 6000 detí.

Základnými piliermi filozofie združenia sú profesionalita pri organizácii jednotlivých podujatí, nestrannosť a objektivita a dlhoročná skúsenosť. Za uplynulé roky disponuje tím našich pracovníkov a členov naozaj bohatými skúsenosťami v oblasti organizácie podujatí športového charakteru a napĺňa programové ciele stanovené v strategickom pláne našej organizácie.

Ivan Jurkovič ml.

Ing. Ivan Jurkovič ml.
Projektový manažér

Rubrika: Iné